Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Discrete Programming
Learning outcome:
zna podstawowe metody rozwiązywania problemów programowania całkowitoliczbowego i binarnego.
Connections with FLO:
  • MAT2A_W04
    Ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej
  • MAT2A_U14
    w wybranej dziedzinie potrafi przeprowadzać dowody, w których stosuje w razie potrzeby również narzędzia z innych działów matematyki
  • MAT2A_W05
    ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki: 1) zna większość klasycznych definicji i twierdzeń oraz ich dowody