Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Discrete Programming
Learning outcome:
potrafi samodzielnie zbudować model matematyczny (model problemu programowania całkowitoliczbowego) dla różnorodnych zagadnień praktycznych oraz znaleźć jego rozwiązanie za pomocą dostępnych programów komputerowych.
Connections with FLO:
  • MAT2A_W04
    Ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej
  • MAT2A_U16
    potrafi konstruować modele matematyczne, wykorzystywane w konkretnych zaawansowanych zastosowaniach matematyki
  • MAT2A_W05
    ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki: 1) zna większość klasycznych definicji i twierdzeń oraz ich dowody