Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Discrete Programming
Learning outcome:
potrafi wykorzystać wiedzę z innych działów matematyki (algebra, matematyka dyskretna, programowanie liniowe, teoria grafów) w programowaniu dyskretnym
Connections with FLO:
  • MAT2A_W07
    3) zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami matematyki teoretycznej i stosowanej
  • MAT2A_U04
    w zagadnieniach matematycznych dostrzega struktury formalne związane z podstawowymi działami matematyki i rozumie znaczenie ich własności
  • MAT2A_U14
    w wybranej dziedzinie potrafi przeprowadzać dowody, w których stosuje w razie potrzeby również narzędzia z innych działów matematyki