Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Discrete Programming
Learning outcome:
umie ocenić stopień zrozumienia przez siebie problemu i brakujące elementy rozumowania
Connections with FLO:
  • MAT2A_K01
    zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia
  • MAT2A_K02
    potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania