Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Real and Complex Analysis
Learning outcome:
Student zna pojęcia miary i mierzalności zbiorów, mierzalności funkcji oraz twierdzenia i przykłady dotyczące tych pojęć.
Connections with FLO:
  • MAT2A_W02
    dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych