Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Real and Complex Analysis
Learning outcome:
Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie całki Lebesgue’a.
Connections with FLO:
  • MAT2A_W01
    posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki
  • MAT2A_W03
    zna najważniejsze twierdzenia i hipotezy z głównych działów matematyki