Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Integral Equations
Learning outcome:
Student zna metodę kolejnych przybliżeń rozwiązywania najważniejszych klas równań całkowych.
Connections with FLO:
  • MAT2A_W02
    dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych
  • MAT2A_W10
    zna metody numeryczne stosowane do znajdowania przybliżonych rozwiązań zagadnień matematycznych (na przykład równań różniczkowych) stawianych przez dziedziny stosowane (np. technologie przemysłowe, zarządzanie itp.)