Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Integral Equations
Learning outcome:
Student zna teorię równań całkowych Wienera-Hopfa oraz umie zastosować metody operacyjne.
Connections with FLO:
  • MAT2A_W01
    posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki
  • MAT2A_W02
    dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych