Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Topology II
Learning outcome:
zna przykłady stosowania topologii algebraicznej w innych dziedzinach matematyki czystej i stosowanej i naukach przyrodniczych
Connections with FLO:
 • MAT2A_K05
  rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej
 • MAT2A_U04
  w zagadnieniach matematycznych dostrzega struktury formalne związane z podstawowymi działami matematyki i rozumie znaczenie ich własności
 • MAT2A_U14
  w wybranej dziedzinie potrafi przeprowadzać dowody, w których stosuje w razie potrzeby również narzędzia z innych działów matematyki
 • MAT2A_U17
  rozpoznaje struktury matematyczne (np. algebraiczne, geometryczne) w teoriach fizycznych