Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Topology II
Learning outcome:
zna najważniejsze fakty z historii topologii algebraicznej oraz wybrane hipotezy topologii geometrycznej
Connections with FLO:
 • MAT2A_W03
  zna najważniejsze twierdzenia i hipotezy z głównych działów matematyki
 • MAT2A_W04
  Ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej
 • MAT2A_W06
  2) jest w stanie rozumieć sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań
 • MAT2A_K05
  rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej