Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Topology II
Learning outcome:
umie ocenić stopień zrozumienia przez siebie problemu i brakujące elementy rozumowania
Connections with FLO:
 • MAT2A_K01
  zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia
 • MAT2A_K02
  potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania
 • MAT2A_K06
  potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych
 • MAT2A_K07
  potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień matematycznych