Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Environmental Protection Law
Learning outcome:
System prawa ochrony środowiska w Polsce: źródła i hierarchię oraz transpozycję prawa UE do polskiego porządku prawnego.
Connections with FLO:
  • IKS1A_W04
    Ma wiedzę na temat monitorowania, identyfikowania stanu środowiska, uwarunkowań społecznych i gospodarczych, opisu zjawisk w nim zachodzących oraz zna metodologię rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie kształtowania środowiska wewnętrznego i zewnętrznego,