Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Variational Calculus
Learning outcome:
Potafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania
Connections with FLO:
  • MAT2A_K02
    potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania
  • MAT1A_U37
    posługuje się co najmniej jedenym językiem obcym na poziomie średniozaawansowanym (B2)
  • MAT2A_U22
    posługuje się językiem angielskm na poziomie średniozaawansowanym (B2) oraz na poziomie wystarczającym do czytania literatury fachowej