Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Dobór i projektowanie metali i stopów do zastosowań technicznych I
Learning outcome:
Student umie wykonać podstawowe badania własności mechanicznych i fizycznych. Rozumie i potrafi wykorzystać podstawowe wskaźniki parametrów materiałowych w procesie projektowania i doboru stopów.
Connections with FLO:
 • IMM1A_U04
  potrafi dokonywać pomiaru podstawowych wielkości fizycznych, dokonywać analizy zjawisk fizycznych i interpretować zagadnienia techniczne w oparciu o prawa fizyki
 • IMM1A_U05
  potrafi wykorzystać rozumienie przemian chemicznych dla kształtowania procesów technologicznych wytwarzania produktów, maszyn i urządzeń mechanicznych
 • IMM1A_U07
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole, potrafi organizować zespoły do wykonania wyodrębnionych zadań
 • IMM1A_U12
  potrafi porównywać podstawowe własności mechaniczne, technologiczne i eksploatacyjne materiałów inżynierskich, stosowanych na produkty i ich elementy, narzędzia oraz elementy systemów regulacji, z wykorzystaniem systemów informatycznych i baz danych, dokonywać doboru materiałów inżynierskich oraz metod kształtowania ich struktury i własności do zastosowań technicznych
 • IMM1A_U13
  potrafi wykonywać badania struktury i własności mechanicznych i fizykochemicznych materiałów inżynierskich