Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Elektroceramika
Learning outcome:
Rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii.
Connections with FLO:
  • IMT2A_K03
    Ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje, przestrzega zasady etyki zawodowej oraz rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii