Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Elektroceramika
Learning outcome:
Rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych
Connections with FLO:
  • IMT2A_K01
    Rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych oraz potrafi w sposób zrozumiały przekazywać informacje i krytyczne opinie dotyczące inżynierii materiałowej