Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Methodology and conducting of scholarships
Learning outcome:
potrafi interpretować procesy oraz zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego, ma świadomość wpływu czynników kulturowych na sposoby zarządzania zasobami ludzkimi
Connections with FLO:
  • IGR2A_W06
    Dysponuje ugruntowaną wiedzą w zakresie prognozowania, monitoringu, modelowania i oceny zjawisk/procesów towarzyszących działalności górniczej, w tym ograniczania skali przejawów skojarzonych zagrożeń naturalnych/technicznych oraz skutków oddziaływań eksploatacji w aspekcie bezpieczeństwa powszechnego.