Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Mechanika płynów
Learning outcome:
Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu mechaniki płynów.
Connections with FLO:
  • IKS1A_K02
    Pracując indywidualnie lub zespołowo jest gotów, w sposób przedsiębiorczy i kreatywny do określania i rozwiązywania priorytetowych zadań inżynierskich dla kształtowania środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Przestrzega zasad etyki zawodowej i jest gotów egzekwować je od otoczenia.