Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Termodynamika techniczna
Learning outcome:
Student ma umiejętność wykonywania podstawowych obliczeń termodynamicznych w tym pracy i ciepła oraz parametrów i funkcji stanu czynnika termodynamicznego.
Connections with FLO:
  • IKS1A_U03
    Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty i symulacje; projektować, wykonywać podstawowe instalacje oraz rozwiązywać zadania inżynierskie dla kształtowania środowiska wewnętrznego i zewnętrznego używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów.
  • IKS1A_U05
    Potrafi interpretować zjawiska gospodarcze, techniczne, środowiskowe, kulturowe i społeczne, wskazywać ich przyczyny i skutki oraz w zaplanowany sposób samodzielnie zdobywać i pogłębiać wiedzę z zakresu rozwoju techniki dla jej wykorzystania w kształtowaniu środowiska.