Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Stochastic Control in Discrete Time
Learning outcome:
zna przykłady modelowania matematycznego wykorzystującego teorię sterowania stochastycznego w czasie dyskretnym
Connections with FLO:
  • MAT2A_W07
    3) zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami matematyki teoretycznej i stosowanej
  • MAT2A_W08
    zna zaawansowane techniki obliczeniowe, wspomagające pracę matematyka i rozumie ich ograniczenia
  • MAT2A_W09
    zna podstawy modelownia stochastycznego w matematyce finansowej i aktuarialnej lub w naukach przyrodniczych, w szczególności fizyce, chemii lub biologii