Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Stochastic Control in Discrete Time
Learning outcome:
zna najważniejsze metody rozwiażywania zagadnien optymalizacyjnych w czasie dyskretnym
Connections with FLO:
  • MAT2A_W05
    ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki: 1) zna większość klasycznych definicji i twierdzeń oraz ich dowody