Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Stochastic Control in Discrete Time
Learning outcome:
potrafi wykorzystać wiedzę z innych działów matematyki (analiza, rachunek prawdopodobieństwa, teoria procesów Markowa)
Connections with FLO:
  • MAT2A_U04
    w zagadnieniach matematycznych dostrzega struktury formalne związane z podstawowymi działami matematyki i rozumie znaczenie ich własności
  • MAT2A_U11
    zna podstawowe rozkłady probabilistyczne i ich własności; potrafi je stosować w zagadnieniach praktycznych