Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Stochastic Control in Discrete Time
Learning outcome:
umie ocenić stopień zrozumienia przez siebie problemu i brakujące elementy rozumowania
Connections with FLO:
  • MAT2A_K01
    zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia