Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Praca dyplomowa w zakresie robotyki
Learning outcome:
Student zdobywa umiejętność planowania i realizacji oraz dokumentowania badań i obliczeń.
Connections with FLO:
  • AIR1A_U04
    Potrafi stosować prawo w technice w tym stosować normy, ustawy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochronę własności intelektualnej, zarządzania ludźmi i prowadzenia przedsiębiorstwa.