Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Powłoki amorficzne
Learning outcome:
Student ma wiedzę z zakresu technologii warstw amorficznych
Connections with FLO:
  • TCH2A_W02
    Absolwent pogłębioną wiedzę z zakresu metod badań struktury, mikrostruktury, właściwości surowców, półproduktów, gotowych materiałów i odpadów przemysłowych oraz zna i rozumie w pogłębiony sposób zasady związane z doborem materiałów stosowanych w budowie aparatury i instalacji chemicznych, a także z dokumentacją techniczną i eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych