Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Ochrona zabytków kultury materialnej a skażenie środowiska
Learning outcome:
Student potrafi zapisywac reakcje chemiczne dotyczące procesów degradacji materiałów ceramicznych
Connections with FLO:
 • TCH1A_U06
  potrafi przygotować i przedstawić w języku obcym prezentację ustną lub opracowanie pisemne dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu inżynierii chemicznej
 • CHB1A_U05
  potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczno-fizyczne do opisu i wyjaśniania zjawisk i procesów chemicznych
 • IMT1A_U03
  Potrafi pracować indywidualnie i w zespole oraz przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich dostrzegać ich aspekty systemowe, pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne.
 • CER1A_U02
  Korzystać z programów i aplikacji do prowadzenia obliczeń, tworzenia grafik, modelowania i projektownia materiałów, wyrobów i procesów technologicznych, a także pozyskiwać i przetwarzać informacje z różnych źródeł, krytycznie je oceniać oraz wykorzystywać w praktyce inżynierskiej.