Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
.
Learning outcome:
Student potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę o stosowaniu materiałów wiążących i betonów
Connections with FLO:
  • TCH1A_U04
    potrafi wykorzystywać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich oraz dokonać ich wstępnej oceny ekonomicznej
  • TCH2A_U05
    Absolwent potrafi zaprojektować i wykonać zestawy do procesów technologicznych używając odpowiednich technik, metod i materiałów