Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
.
Learning outcome:
Student ma świadomość wpływu technologii materiałów wiążących i betonów na środowisko
Connections with FLO:
  • TCH1A_K01
    jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
  • TCH2A_K01
    Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych