Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
.
Learning outcome:
Student zna rolę jaką w technologiach materiałów wiążących i betonów odgrywają nowoczesne składniki chemiczne
Connections with FLO:
  • TCH1A_K03
    jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych i do aktywnego uczestnictwa w działalności na rzecz środowiska społecznego i interesu publicznego oraz myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.
  • TCH2A_K02
    Absolwent jest gotów do podjęcia świadomej roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, przestrzegania zasad etyki zawodowej, dbania o dorobek i tradycję zawodową, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy