Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Differential Geometry
Learning outcome:
Zna podstawowe pojęcia z zakresu algebry wieloliniowej (np. tensor, k-forma), posiada pogłębioną wiedzę z zakresu algebry
Connections with FLO:
 • MAT2A_W01
  posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki
 • MAT2A_W02
  dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych
 • MAT2A_W04
  Ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej
 • MAT2A_U08
  posiada umiejętności rozpoznawania struktur topologicznych w obiektach matematycznych występujących np. w geometrii lub analizie matematycznej; potrafi wykorzystać podstawowe własności topologiczne zbiorów, funkcji i przekształceń
 • MAT2A_U10
  potrafi stosować metody algebraiczne (z naciskiem na algebrę liniową) w rozwiązywaniu problemów z różnych działów matematyki i zadań praktycznych