Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Probability Theory
Learning outcome:
Zna podstawowe modele probabilistyczne i potrafi je stosować w zagadnieniach praktycznych
Connections with FLO:
  • MAT2A_U11
    zna podstawowe rozkłady probabilistyczne i ich własności; potrafi je stosować w zagadnieniach praktycznych
  • MAT2A_U16
    potrafi konstruować modele matematyczne, wykorzystywane w konkretnych zaawansowanych zastosowaniach matematyki
  • MAT2A_U18
    potrafi stosować procesy stochastyczne jako narzędzie do modelowania zjawisk i analizy ich ewolucji