Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Probability Theory
Learning outcome:
rozumie ograniczoność własnej wiedzy i potrzebę dalszego kształcenia
Connections with FLO:
  • MAT2A_K01
    zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia
  • MAT2A_K02
    potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania