Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Numerical Methods for Ordinary Differential Equations
Learning outcome:
Zna metody numeryczne stosowane do rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych
Connections with FLO:
  • MAT2A_W10
    zna metody numeryczne stosowane do znajdowania przybliżonych rozwiązań zagadnień matematycznych (na przykład równań różniczkowych) stawianych przez dziedziny stosowane (np. technologie przemysłowe, zarządzanie itp.)
  • MAT2A_W11
    zna matematyczne podstawy teorii informacji, teorii algorytmów i kryptografii oraz ich praktyczne zastosowania m.in. w programowaniu i szeroko rozumianej informatyce