Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Differential topology
Learning outcome:
zna najważniejsze fakty z historii topologii różniczkowej i jej zastosowań w układach dynamicznych i topologii geometrycznej
Connections with FLO:
  • MAT2A_W03
    zna najważniejsze twierdzenia i hipotezy z głównych działów matematyki
  • MAT2A_W04
    Ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej
  • MAT2A_K05
    rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej