Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Electrical engineering
Learning outcome:
Students know: how to use measurement devices, how to measure and calculate basic parameters of DC and AC circuits, how to measure and calculate basic parameters of 3-phase AC circuit, how measure and calculate parameters of transformer,
Connections with FLO:
  • IME1A_U05
    posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń składowych systemów mechatronicznych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów
  • IME1A_U09
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
  • IME1A_U20
    potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla mechatroniki oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia