Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Electrical engineering
Learning outcome:
Student is able to work in group and knows the importance of power system for economy and industry
Connections with FLO:
  • IME1A_U02
    potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów
  • IME1A_U18
    potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie elementów, podzespołów i systemów mechatronicznych — dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne
  • IME1A_K02
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera-mechatronika, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje