Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Electrical engineering
Learning outcome:
Students know: how measure and calculate parameters and characteristics of induction motor, how measure and calculate parameters characteristics of synchronous machine, how the PWM converter works with induction motor, how measure and calculate parameters and characteristics of DC motor, how measure and calculate parameters and characteristics of 1-phase induction motors
Connections with FLO:
  • IME1A_U05
    posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń składowych systemów mechatronicznych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów
  • IME1A_U09
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
  • IME1A_U20
    potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla mechatroniki oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia