Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Linear Programming
Learning outcome:
Zna przykłady modeli matematycznych prowadzących do zadań programowania liniowego.
Connections with FLO:
  • MAT1A_W03
    rozumie budowę teorii matematycznych, potrafi użyć formalizmu matematycznego do budowy i analizy prostych modeli matematycznych w innych dziedzinach nauk
  • MAT1A_W06
    zna wybrane pojęcia i metody logiki matematycznej, teorii mnogości i matematyki dyskretnej zawarte w podstawach innych dyscyplin matematyki
  • MAT2A_W08
    zna zaawansowane techniki obliczeniowe, wspomagające pracę matematyka i rozumie ich ograniczenia