Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
DISCRETE MODELS OF FINANCIAL MARKETS
Learning outcome:
The student will know how the basic properties of option prices follow from the "no arbitrage formula"
Connections with FLO:
 • MAT2A_W01
  posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki
 • MAT2A_W04
  Ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej
 • MAT2A_W07
  3) zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami matematyki teoretycznej i stosowanej
 • MAT2A_U03
  posiada umiejętność sprawdzania poprawności wnioskowań w budowaniu dowodów formalnych
 • MAT2A_U14
  w wybranej dziedzinie potrafi przeprowadzać dowody, w których stosuje w razie potrzeby również narzędzia z innych działów matematyki