Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
DISCRETE MODELS OF FINANCIAL MARKETS
Learning outcome:
The student will understand the limitations of mathematical models and the difficulties in making financial mathematics models relevant to real markets.
Connections with FLO:
  • MAT2A_U08
    posiada umiejętności rozpoznawania struktur topologicznych w obiektach matematycznych występujących np. w geometrii lub analizie matematycznej; potrafi wykorzystać podstawowe własności topologiczne zbiorów, funkcji i przekształceń
  • MAT2A_U15
    potrafi określić swoje zainteresowania i je rozwijać; w szczególności jest w stanie nawiązać kontakt ze specjalistami w swojej dziedzinie, np. rozumieć ich wykłady przeznaczone dla młodych matematyków