Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Operator Theory
Learning outcome:
-Student knows basic results from sectral theory of bounded (as well as unbounded) linear operators on Hilbert spaces and examples of their applicationsapplications
Connections with FLO:
 • MAT2A_W04
  Ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej
 • MAT2A_W06
  2) jest w stanie rozumieć sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań
 • MAT2A_W07
  3) zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami matematyki teoretycznej i stosowanej
 • MAT2A_W05
  ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki: 1) zna większość klasycznych definicji i twierdzeń oraz ich dowody