Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Combinatorial Designs
Learning outcome:
Zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące konfiguracji kombinatorycznych
Connections with FLO:
 • MAT2A_W04
  Ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej
 • MAT2A_W11
  zna matematyczne podstawy teorii informacji, teorii algorytmów i kryptografii oraz ich praktyczne zastosowania m.in. w programowaniu i szeroko rozumianej informatyce
 • MAT1A_U37
  posługuje się co najmniej jedenym językiem obcym na poziomie średniozaawansowanym (B2)
 • MAT2A_W05
  ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki: 1) zna większość klasycznych definicji i twierdzeń oraz ich dowody
 • MAT2A_U22
  posługuje się językiem angielskm na poziomie średniozaawansowanym (B2) oraz na poziomie wystarczającym do czytania literatury fachowej