Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Combinatorial Designs
Learning outcome:
Potrafi zastosować podstawowe metody w celu skonstruowania wybranych konfiguracji kombinatorycznych
Connections with FLO:
  • MAT2A_W02
    dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych
  • MAT2A_W05
    ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki: 1) zna większość klasycznych definicji i twierdzeń oraz ich dowody