Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Mathematical Models in Nature and Science
Learning outcome:
student zna modele dystretne i ich zastosowania
Connections with FLO:
  • MAT2A_W07
    3) zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami matematyki teoretycznej i stosowanej
  • MAT2A_W10
    zna metody numeryczne stosowane do znajdowania przybliżonych rozwiązań zagadnień matematycznych (na przykład równań różniczkowych) stawianych przez dziedziny stosowane (np. technologie przemysłowe, zarządzanie itp.)