Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Mathematical Models in Nature and Science
Learning outcome:
student umie konstruować modele matematyczne opisujace pewne zjawiska techniczne i przyodnicze
Connections with FLO:
  • MAT2A_U06
    orientuje się w metodach rozwiązywania klasycznych równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych, potrafi stosować je w typowych zagadnieniach praktycznych
  • MAT2A_U16
    potrafi konstruować modele matematyczne, wykorzystywane w konkretnych zaawansowanych zastosowaniach matematyki