Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Mathematical Models in Nature and Science
Learning outcome:
student rozumie znaczenie modelowania matematycznego w problemach technicznych i przyrodniczych
Connections with FLO:
  • MAT2A_K02
    potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania
  • MAT2A_K05
    rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej
  • MAT2A_U16
    potrafi konstruować modele matematyczne, wykorzystywane w konkretnych zaawansowanych zastosowaniach matematyki