Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Introduction to Financial Management
Learning outcome:
potrafi wyznaczyć optymalny portfel w sensie Markowitza
Connections with FLO:
 • MAT1A_U30
  posługuje się pojęciem przestrzeni probabilistycznej; potrafi zbudować i przeanalizować model matematyczny eksperymentu losowego
 • MAT1A_U33
  potrafi wyznaczyć parametry rozkładu zmiennej losowej o rozkładzie dyskretnym i ciągłym; potrafi wykorzystać twierdzenia graniczne i prawa wielkich liczb do szacowania prawdopodobieństw
 • MAT1A_U35
  umie prowadzić proste wnioskowania statystyczne, także z wykorzystaniem narzędzi komputerowych
 • MAT2A_U12
  orientuje się w podstawach statystyki (zagadnienia estymacji i testowanie hipotez) oraz w podstawach statystycznej obróbki danych
 • MAT2A_U16
  potrafi konstruować modele matematyczne, wykorzystywane w konkretnych zaawansowanych zastosowaniach matematyki