Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Recurrence Equations 1
Learning outcome:
Student zna podstawowe pojęcia teorii równań różnicowych jednowymiarowch. Zna twierdzenia o istnieniu i jednoznaczności rozwiązań.
Connections with FLO:
  • MAT2A_W02
    dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych
  • MAT2A_W07
    3) zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami matematyki teoretycznej i stosowanej