Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Management of Informatics System
Learning outcome:
Student rozpoznaje pojęcia z dziedziny inżynierii oprogramowania, rozumie cele standardowych procesów.
Connections with FLO:
  • MAT2A_W11
    zna matematyczne podstawy teorii informacji, teorii algorytmów i kryptografii oraz ich praktyczne zastosowania m.in. w programowaniu i szeroko rozumianej informatyce