Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Management of Informatics System
Learning outcome:
Student identyfikuje zagrożenia dla typowego projektu informatycznego oraz metody stosowane do ich uniknięcia lub zmniejszenia skutków.
Connections with FLO:
  • MAT2A_W11
    zna matematyczne podstawy teorii informacji, teorii algorytmów i kryptografii oraz ich praktyczne zastosowania m.in. w programowaniu i szeroko rozumianej informatyce